Dotacja

ZIĘBA CLINIC NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MAŁGORZATA ZIĘBA realizuje projekt
dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Wdrożenie innowacyjnej usługi profilaktyki niepłodności i świadomego rodzicielstwa szansą na wzrost
konkurencyjności firmy.

Celem projektu jest wdrożenie w działalności gospodarczej wnioskodawcy innowacyjnej usługi profilaktyki
niepłodności i świadomego rodzicielstwa
będącej efektem wieloletnich doświadczeń specjalistów w pracy z parami starającymi się o dziecko.

Usługa polegać będzie na jednoczesnym badaniu zarówno mężczyzny jak i kobiety oraz ich przygotowaniu
do zajścia w ciążę i urodzeniu zdrowego dziecka.

Realizacja zadań umożliwi wnioskodawcy wdrożenie we własnej działalności gospodarczej
innowacji produktowej w postaci nowej, innowacyjnej usługi profilaktyki niepłodności i świadomego
rodzicielstwa oraz innowacji nietechnologicznych:

  • organizacyjnej i marketingowej przez co nastąpi wzrost konkurencyjności firmy na rynku specjalistycznych
    usług lekarskich.

Dofinansowanie projektu z UE: 196 268,85 PLN

Wartość projektu: 472 755,24 PLN